Zakaj izbrati nas?

Zadovoljstvo stranke je vedno na prvem mestu!

Prave informacije ob pravem času

Naše programske rešitve omogočajo enostaven pregled podatkov, za zahtevne analize je mogoč izvoz v excel.

Hiter odzivni čas

Naši svetovalci so vedno na voljo in vam prijazno in strokovno svetujejo pri uporabi programske opreme.

Fleksibilne programske rešitve

Prisluhnemo strankam in skupaj z njimi razvijamo nove funkcionalnosti.

Najemnine

Sklepanje in izpis najemnih pogodb, izračun najemnine za sklenjene najemne pogodbe.

Delitev stroškov

Delitev obratovalnih in vzdrževalnih stroškov s pomočjo vnaprej pripravljenih delitvenih ključev, poračun stroškov iz rezervnega sklada, subvencije EKO sklada, števci, delilniki toplote.

Zbiranje sredstev - rezervni sklad

Izračun prispevka lastnikov v rezervni sklad, evidenca stanja sredstev, evidenca porabe sredstev, prenakazila sredstev, vezava sredstev.

Fakturiranje

Priprava in izpis faktur, SEPA direktne bremenitve, dobropisi, razporejanje plači po postavkah, poročila za objekt, poročila za lastnika.

Saldakonti kupcev in dobaviteljev

pregled terjatev, kartice prometa, kartice odprtih postavk, knjiženje plačil (ročno, avtomatsko), priprava in izpis opominov, priprava in izpis IOP, izračun zamudnih obresti.

Moj Blok

Portal je nadgradnja programskega paketa WinISU in je elektronska oglasna deska, ki upravniku omogoča komuniciranje s svojimi strankami preko sodobnih elektronskih poti.

Razvoj programske opreme po naročilu

Zavedamo se, da je današnjem času potreba po pravi in hitri informaciji nuja ne samo potreba. Včasih je zato potrebno izdelati rešitev, ki uporabniku pravočasno in pravilno prikaže potrebne podatke. Pod našim okriljem združujemo ekipo strokovnjakov, ki z znanji z različnih področij najde ustrezno rešitev za še tako zapleten primer.

Cenik storitev

Vse po meri

Kljub ogromni količini programske opreme na voljo, se včasih zgodi, da nobena generična programska rešitev ne podpira vašega poslovnega procesa dovolj dobro. V tem primeru je najboljša rešitev po meri.


Reference