WinISU

 

 

Informacijski sistem za upravnike  in lastnike nepremničnin.

Kratek opis

Programski paket WinISU je okrajšava za INFORMACIJSKI SISTEM ZA UPRAVNIKE, ki je v prvi vrsti namenjen upravnikom nepremičnin in jim omogoča spremljanje vseh postopkov, ki so potrebni za uspešno upravljanje objektov. V malo drugačni sestavi modulov pa je nadvse uporaben za občine, stanovanjske sklade in lastnike nepremičnin, saj jim omogoča zaračunavanje najemnine in spremljanje anuitetenega odkupa njihovih nepremičnin pa stanovanjskem zakonu iz leta 1991.

Je tretja generacija programske opreme namenjene upravnikom in rezultat 10-letnih izkušenj razvijalcev ter več kot 50 uporabnikov predhodnega programa UPRA in ISN. Zbrane predloge in spoznanja smo s sodobnimi orodji uresničili v WinISU programu. Napisan je s programskim jezikom Clarion, podatki pa so shranjeni v MS SQL bazi podatkov. V programu je zajeto poslovanje upravnikov širom Slovenije, kar daje programu posebnost in univerzalnost ne glede na vašo lokacijo ali vašo posebnost v poslovanju. Program je zasnovan tako, da uporabnika vodi k posameznim akcijam. Menuji so sestavljeni tako, da sledijo toku potrebnih akcij od leve proti desni in od zgoraj navzdol. V vseh modulih imajo sorodne tipke isti pomen. Tako dosežemo preglednost in enostavnost progama.

Program je modularno sestavljen in ga sestavljajo samostojni moduli, ki se lahko med seboj povežejo in delujejo kot celota. Samostojni moduli pomenijo tudi to, da lahko vaše posebnosti vključimo samo v enega izmed modulov, kar omogoča hitro prilagoditev in ne terja spremembe celotnega programa. Največkrat se posebnosti pojavijo pri delitvi stroškov ali fakturiranju. Zato sta ta dva modula še posebaj prilagodljiva.